Remontrar motioneras i snön

Remontrar motioneras i snön
Remontrarna skulle varje dag ut och motioneras, oavsett väder och vind, sommar som vinter.
Foto 1680 i Hembygdsföreningens fotoarkiv.
Fotograf

Okänd