Herrevadskloster, Brännjärn

Herrevadskloster, Brännjärn
Foto 3173 i Hembygdsföreningens fotoarkiv.
Fotograf

Okänd