Stathuset vid Herrevadskloster

Kring sekelskiftet 1900 lät Kronan bygga Stathuset efter önskemål av arrendatorn Jonas Hallenborg.

Byggnaden innehöll fyra lägenheter för gårdens statarfamiljer. Mitt i huset fanns gemensamt brygghus med bagarugn, samt ett rum för ogifta drängar.