Stathuset vid Herrevadskloster

Kring sekelskiftet 1900 lät Kronan bygga Stathuset efter önskemål av arrendatorn Jonas Hallenborg.

Byggnaden innehöll fyra lägenheter för gårdens statarfamiljer. Mitt i huset fanns gemensamt brygghus med bagarugn, samt ett rum för ogifta drängar.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-19 23:46:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-01-24 18:51:54) Kontakta föreningen