Herrevadskloster

1144-1536 Munkkloster
1536-1658 Dansk Kungsgård
1658- Svensk Kungsgård

Herrevadskloster var ett munkkloster och tillhörde Cistercienserorden som bildades i Citeaux i Frankrike 1098. Klosterreglerna var mycket stränga och man byggde sina kloster på ensliga platser långt från städerna.
Under åren 1138-1177 var Eskil ärkebiskop i Norden med säte i Lund. Eskil ägde mark vid Herrevad och genom hans försorg kom 12 munkar hit 1144 från moderklosteret i Citeaux. Med sig hade munkarna sin abbot vid namn Robert och 9 lekmän.

Under nästan 400 år bodde och verkade många generationer munkar vid Herrevadkloster, som efter Dalby var Skånes rikaste. Vid reformationen 1536 ägde klostret ca 350 gårdar.
1536 genomförde Kristian III den Danska reformationen, kyrkans och klostrens egendomar drogs in till staten och Herrevadskloster kom att bli dansk kungsgård.

Mellan 1565-1658 hade danska adelsmän Herrevadskloster i förläning. Den förste hette Sten Bille (1565-1585) och under dennes tid anlades pappersbruk (från vilket Klippans pappersbruk har sina anor) och glasbruk.
Sten Bille var morbror till Tycho Brahe, född på Knutstorp i Kågeröds socken och efter sin faders död 1571 under några år bosatt på Herrevad.
Det var här på Herrevad som Tycho Brahe en novemberkväll 1572 upptäckte en ny stjärna i stjärnbilden Cassiopeia som han kallade Stella Nova, den nya stjärnan.

Efter freden i Roskilde 1658 blev Herrevadskloster svensk kungsgård.
1690 infördes indelningsverket i Sverige och Herrevadskloster blev översteboställe för Norra Skånska Kavalleriregementet under 1692-1727, då överstebostället flyttades till Tomaps kungsgård.

I början av 1800-talet revs de gamla klosterbyggnaderna och den nya Borgen uppgfördes 1816-1819.
1902-1957 var Herrevadskloster remontdepot för uppfödning och dressyr av häster till svenska armén.
Efter tiden som remontdepot har Krigsflygskolan i Ljungbyhed disponerat lokalerna fram till sin avveckling.

Källa: Folder sammanställd av Bertil Eliasson.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 10:59:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-10-12 08:21:47) Kontakta föreningen