Munkakällan vid Herrevadskloster

Munkakällan vid Herrevadskloster
Den så kallade Munkakällan i parken vid Herrevadskloster.
Foto nr 1184 i Hembygdsföreningens fotoarkiv.
Fotograf

Okänd