Patrik och Inez Haller vid Herrevadskloster

Patrik och Inez Haller vid Herrevadskloster
Paret Haller vid den gamla numera rivna bron vid Herrevadskloster.
Foto nr 409 i Hembygdsföreningens fotoarkiv.
Fotograf

Okänd