Förskolan i Nya Värdshuset vid Herrevadskloster

Förskolan i Nya Värdshuset vid Herrevadskloster
"Nya Värdshuset" vid Herrevadskloster är nu en populär förskola.
Foto 3174 i Hembygdsföreningens fotoarkiv.
Fotograf

Okänd