Herrevadskloster, gårdsräkenskaper 1841, sidan 1-16