Herrevadskloster, dagsverksrapport för torpen 1843-45