Handlingar rörande sadelmakare Sven Fick, Herrevadskloster