Herrevadskloster, Anteckningar över ladugården 1843