Herrevadskloster, förteckning 1848 över säd o penningar åt tjänare