Kontrakt för arbetshemman till Herrevadskloster 1839