Kartor över utgrävningarna på Herrevadskloster 1939