Djupadalsmölla 1:3

Platsen är en avstyckad tomt från Djupadalsmölla 1:7. Huset byggdes 2001 av dottern till kvarnägare Sven Andersson. Hon heter Ida Wikander, gift med Jonas Wikander.