Anderstorp 2:4 Ålagården

Gårdsbeteckning Anderstorp 2:4 (2 1/16 mtl). Enligt 1928-års fastighetsförteckning ska gården ha varit i sambruk med Anderstorp 2:3. Gården hade namnet Ålagården. Gården har legat på sluttningen ner mot Rönneå och till gården hörde en plats i ån lämplig för ålfiske. Numera finns inget kvar men här finns fina stenmurar, grunder från hus.