Ruin 1 Ålagården

Ruin 1 Ålagården
Stenmurar som rester efter hus som funnits en gång på denna plats
Fotograf

Gunnel Lindahl