Ruin 2 Ålagården

Ruin 2 Ålagården
Tydliga grunder till hus som funnits här
Fotograf

Gunnel Lindahl