Anderstorp 2:8 Tage Ljungs

Gårdsbeteckningen är Anderstorp 2:8. Gården har nu genomgått renoveringar, ägs och används som fritidsboende av danska medborgare.

1925 köptes gården av Tage och Danhild Ljung. Tage Verner Ljung, född 1903 06 14 och Ester Danhild Nilsson född 1899 04 24 gifte sig 1925 07 17 och flyttade in. Tage var bror till Hadar Ljung och född på Anderstorp 4:3. Paret fick fyra flickor: Greta Gunhild, Dagmar Valborg, Margit Ingegerd och Doris Anna Stina. 1967 flyttade Danhild och Tage till Färingtofta och gården såldes till Hans Rosengren från Anderstorp 4:2. Sonen Kjell Rosengren bodde här under en kort tid. 1983 sålde familjen Rosengren gårdarna till Sven och Herta Tibe. Deras son Karl-Erik Tibe övertog efter deras död och gården Anderstorp 2:8 avstyckades till nuvarande ägare. Jorden brukas av Tibe.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 15:14:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2019-02-05 14:09:24) Kontakta föreningen