Anderstorp 2:5 Per Jönssons

Gårdsbeteckningen är Anderstorp 2:5 och gården ägs och brukas idag av familjen Per Jönsson och Christel Jönsson. Per Jönsson lever dessutom av ett annat yrkesarbete. Familjen tillträdde gården 1975. Alla byggnader är nyuppförda.

Innan dess ägdes gården av Evert Strandberg,  född 1924-10-24, som övertagit gården efter sin far Hjalmar Strandberg, född 1877 och moder Elida Strandberg född 1885. Hjalmar blev åbo på gården 1908. De gifte sig 1924. Sonen Evert förblev ogift och levde här med sin mor efter faderns död 1952-06-15

1884 övertogs gården av murare Johannes och Selia Strandberg.

I husförhör för f 1839-01-18 1881 bodde här en husar Andreas Kolman f 1839-01-18 och hans fru Cecilia och fem barn. familjen kom från Bjuf 1885.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 15:13:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-11-23 21:29:41) Kontakta föreningen