Anderstorp 4:4 Guno Roslunds

Hus som numera tillhör Guno Roslund, Malmö. Guno bor där sommartid.

Huset har en gång tillhört Johan Ljung, fader till Hadar Ljung, Sven Ljung, Tage Ljung. Innan Johan flyttade till det här "undantaget" brukade han Anderstorp 4:3, nuvarande Anderstorp 4:5, en gård som antagligen på hans tid var kringbyggd. Det här huset ligger mitt emot på andra sidan vägen. Johan efterträddes av sonen Hadar Ljung som brukade gården fram till sin pensionering. Då var Johan död och Hadar, som var änkling flyttade in i sin fars hus. Vid Hadars död såldes huset till nuvarande ägare; Guno Roslund.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 14:53:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2019-02-05 11:19:15) Kontakta föreningen