Anderstorp 2:5 Ängagården

Gårdsbeteckningen Anderstorp 2:5. Numera kan man bara skönja att här funnits en gård. Boningshuset ligger som en ruin och övriga hus ser man som stengrunder som nu är helt förfallet. På 1950-60-talet bodde här Bengt Jönsson en ensamstående mycket speciell man som det finns många historier om. Se dokumentet. Huset ägdes av Hadar Ljung.