Anderstorp 2:5 Ängagården

Gårdsbeteckningen Anderstorp 2:5. Numera kan man bara skönja att här funnits en gård. Boningshuset ligger som en ruin och övriga hus ser man som stengrunder som nu är helt förfallet. På 1950-60-talet bodde här Bengt Jönsson en ensamstående mycket speciell man som det finns många historier om. Se dokumentet. Huset ägdes av Hadar Ljung.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:26:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2019-02-06 10:27:21) Kontakta föreningen