Anderstorp 2:3 Nils Hembys

Gårdsbeteckning Anderstorp 2:3. Gården ligger i utkanten av byn, på andra sidan Eneskogen mot Billinge. Förr gick det en farbar väg här från Anderstorp till Billinge. Postgången gick där, eftersom Anderstorp då hade sitt postkontor i Billinge. Nu är vägen dit körbar sommartid fram till gården, se kartan. Sedan är den avstängd genom gården. De nuvarande ägarna och brukarna av gården kör in från Billingehållet.

Nuvarande ägare är Nils Hemby. Nils lever här tillsammans med Eli Aderstål, sköter gården, jorden brukas inte, men ängarna betas av inhyrda betesdjur.

Nils Hembys föräldrar Torborg och Olof Hemby övertog gården 1952 efter familjen August Pettersson. Förutom Nils fick de två döttrar, Cecilia och Elisabeth.

1912 köptes gården av Johan Pettersson född 1861-06-08 och Nelly Björklund född 1864-09-19. Paret fick 6 barn och det var sonen August född 1895-09-21 som övertog gården 1926. Brodern Ernst född 1899-04-10 flyttade ut från fädernegården och byggde sig ett eget hus i Anderstorp, Anderstorp 3:5. Under åren närmast försäljningen till Olof Hemby 1952 arrenderades gården av familjen Wilhelm Nilsson. Han och hustrun Astrid Linnéa Ingeborg Larsson hade 8 barn, födda under åren 1933-1945.

Enligt 1928-års fastighetsförteckning ska Gården varit ett sambruk med gården nedanför mot ån Anderstorp 2:4

Gunnel Lindahl


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 23:21:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-11-24 00:01:48) Kontakta föreningen