Anderstorp 4:2 Tibes

Anderstorp 4:2. Ägare Eva och Karl-Eric Tibe. Gården var en gång kringbyggd och ihopbyggd med Anderstorp 4:3 med ett gemensamt uthus. Numera finns inga av de gamla byggnaderna kvar.

Den ursprungliga manbyggnaden uppfördes i början av 1800-talet, renoverades 1909. Stall och loge uppfördes 1909.
1938 övertog Hans Rosengren f 1909 gården efter Alfred Nilssons sterbhus. Hans föräldrar var Hilmer och Malin Rosengren. Han och hustrun Astrid f 1921 Olsson drev gården tills sonen Leif f 1953 tog över. De ursprungliga byggnaderna brann ner. Äldsta sonen heter Kjell Rosengren f 1941. Efter Leifs död såldes gården till familjen Tibe. Det är sonen Karl-Eric som nu rustat upp mangårdsbyggnaden.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 23:01:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-11-24 11:47:21) Kontakta föreningen