Erik Jönssons hus Anderstorp

Erik Jönssons hus Anderstorp
Det är det stora vita huset som är det nybyggda boningshuset till Anderstorp 1:4, byggt av dåvarande ägaren Frans Jönsson. Till höger om detta ses gården Anderstorp 1:6 från baksidan. Gårdarna ligger väldigt tätt. Troligen är det resterna från ett uthus som ses som en mur. Numera är det ett annat uthus där.
Fotot är troligen taget av fotograf Stjernberg i Perstorp. Det har funnit sin väg via auktionslådor från ett dödsbo i Oderljunga. I Oderljunga bodde Kallie Troedsson, dotter till Ludvig Olsson som bodde i Anderstorp 3:2 från 1918. Stjernberg lär ha varit släkt med Ludvig Olsson. 
Fotograf

Stjernberg


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2019-02-05 11:36:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2019-02-05 11:56:49) Kontakta föreningen