Nertecknat från fornminnesinventeringen 1931 angående Anderstorp