Farstorp 2, Fällekroken, ur Skånes Bebyggelse 1959