Farstorp nr 2

Gård i Farstorp by med flera torp.

Flera gårdar i Farstorp by hade/har bet. Farstorp 2, och till dem hörde flera torp.