Nyhuset (Nybygget)

Torp under gården Brandeborg 2 i Riseberga socken, i senare arkivhandlingar benämnt Nybygget