Riseberga kyrkogård

Riseberga kyrkogård ligger till största delen söder och väster om kyrkan.

Den gamla kyrkogården är av konventionell typ med gravkvarter omgärdade av sten och buxbom.
Den nya kyrkogården, som ligger söder om kyrkan ner mot Rönneå, invigdes 1975.

KOLUMBARIET:
I sydöstra hörnet av kyrkogården ligger kolumbariet insprängt i en bergknalle. Altartavlan är målad av konstnären Per Siegård och har motivet Uppståndelsen.
Kolumbariet invigdes pingstafton 1936.

URNLUNDEN:
I området kring den bevuxna bergknallen med kolumbariet ligger urnlunden som iordningställdes samtidigt med kolumbariet.

MINNESLUNDEN:
På bergknallen ovanpå kolumbariet har inrättats en minneslund som invigdes 1982. Stenen i minneslunden är en natursten från Tostarp i Riseberga socken.
Texten på stenen lyder:
Jordens oro viker för den frid som varar. Graven allt förliker, himlen allt förklarar. (J.O Wallin)

GRAVKAPELLET:
Gravkapellet byggdes i samband med den stora restaureringen av kyrkan 1936-37 och invigdes i oktober 1937.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 10:20:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 10:20:53) Kontakta föreningen