Gravsten Riseberga Tage Troedsson, Svenstorp

Gravsten Riseberga Tage Troedsson, Svenstorp
Gravsten på Riseberga kyrkogård (kvarter III) över Tage Troedsson i Svenstorp och hans hustru Olga född Olofsson.
Fotograf

Barbro Andréll