Gravsten på Riseberga kyrkogård över Prosten Arsenius

Gravsten på Riseberga kyrkogård över Prosten Arsenius
Gravsten på Riseberga kyrkogård över Häradsprosten Samuel Arsenius. Stenen är placerad till vänster om den östra ingången till kyrkan.
Texten lyder:
"Här hvilar Härads Prosten och Kyrckoherden Herr Sam:Arsenius. Född i Båstad den 23. Nov: 1720.
Kyrckoherde den 18. Januarii 1759. Död i Riseberga den 28. Septemb: 1786.
Luc: 12. 37.
Dan: 12. 3.
Anskaffad 1818
S: F: O:
Fotograf

Barbro Andréll


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-10-07 15:26:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-10-07 15:51:01) Kontakta föreningen