Gravsten Riseberga Holger Rosenqvist

Gravsten Riseberga Holger Rosenqvist
Gravsten på Riseberga kyrkogård (kvarter V) över Hugo Rosengren, uppväxt i Brandsberga skola.
Stenen placerad liggande till vänster om föräldrarnas gravsten.
Fotograf

Barbro Andréll