Gravsten Riseberga Birger Bengtsson, Ljungby

Gravsten Riseberga Birger Bengtsson, Ljungby
Gravsten på Riseberga kyrkogård (kvarter II) över Lantbrukare Birger Bengtsson i Ljungby 1 och hans hustru
Dagmar Ottonie född Jönsson.
Fotograf

Barbro Andréll