Riseberga kyrkogård öster om kyrkan

Riseberga kyrkogård öster om kyrkan
Del av kvarterskarta över Riseberga kyrkogård.
Kvarter I, gravar längs östra kyrkogårdsmuren.
Kvarter II, gravar nordost om kyrkan.
Kvarter V, gravar sydost om kyrkan.
Fotograf

Barbro Andréll