Riseberga kyrkogård, Kolumbariet

Riseberga kyrkogård, Kolumbariet
KOLUMBARIET på Riseberga kyrkogård
I sydöstra hörnet av kyrkogården ligger kolumbariet insprängt i en bergknalle. Altartavlan är målad av konstnären Per Siegård och har motivet Uppståndelsen.
Kolumbariet invigdes pingstafton 1936.
Fotograf

Barbro Andréll