Riseberga kyrka

Riseberga kyrka, kallad Oscars kyrka.

Den nuvarande kyrkan i Riseberga, invigd den 3:e september 1820, är "enligt Kgl.M:ts nådiga tillstånd tillägnad Hans Kgl. Höghet Kronprinsens namn" enligt ett prostvisitationsprotokoll från 1822. Kyrkan kallas därför "Oscars kyrka"

Kyrkans torn är av betydligt äldre datum, från början ett lägre sådant avsett som försvarstorn. Enligt 1707 års räkenskaper har tornet höjts med 6 alnar och den gamla tornklockan från Herrevads klosterkyrka flyttades då från klockstapeln och hängdes upp i tornet. 1760 tillkom ytterligare en klocka.

Den gamla kyrkan i Riseberga var uppförd före 1612. Detta framgår av en anteckning i Rigsarkivet i Köpenhamn rörande klostret i Herrevad, som omtalar att "klockorna i tornet är hänförda en till Riseberga kyrka och en till Färingtofta kyrka". Båda dessa kyrkor var alltså bygda före 1612. Förmodligen hämtades mycket av byggnadsmaterialet till denna kyrka i Riseberga från den gamla förfallna klosterkyrkan i Herrevad.

1733 tillkom en korsarm åt norr enligt gamla räkenskapsprotokoll och 1787-88 tillkom korsarmen på södra sidan.
Det gamla långhuset revs härefter och uppförandet av det nya långhuset påbörjades 1819.
Kyrkans takmålningar är utförda av konstnär E. Forseth år 1937 i samband med en allmän renovering av kyrkans inre. På kyrkans södra vägg hänger den gamla kyrkans altartavla målad 1780.
Predikstolen är kombinerad med altaruppsatsen och placerad i långhusets västra del.

Till Riseberga kyrka hör ett kolumbarium, insprängt i en bergknalle.

Källa: Foldern "Riseberga kyrka" av Patrik Haller


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 10:21:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2016-11-16 15:38:48) Kontakta föreningen