Flygfoto över Riseberga kyrka 1963

Flygfoto över Riseberga kyrka 1963
Flygfoto över Riseberga kyrka och kyrkogård 1963
Foto 1045 i Riseberga Hembygdsförenings fotoarkiv
Fotograf

okänd