Liktal över prosten Arsenius 1786, de sista 20 sidorna