Liktal över prosten Arsenius 1786, de första 20 sidorna