Smedjeryd

Enligt Riksantikvarieämbetet är äldsta belägg för Smedjeryd från 1584.

Redan 1656 i Herrevadsklosters tingsbok finns Smedjeryd nämnt då en Lauridtz Nielsen bodde där
Gården hade hoveriskyldighet till Herrevadskloster d.v.s
skulle fullgöra viss arbetsskyldighet för att betala hela eller del av arrendeavgiften. Detta upphörde på 1880-taletGården var kringbyggd och på en inmurad platta i ladugårdsväggen finns 1775 inskrivit. Boningslängan har brunnit ner och boningshuset idag ligger långt från den ursprungliga platsen.
Det har också funnits en vattenkvarn med benstamp som var uppfört av ek i skiftesverk och som låg vid ett vattendrag söder om gården. Den flyttades till Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg 1937
1923 var Folklivsarkivet i Lund på Smedjeryd och dokumenterade
gården samt gjorde en ritning av benstampen.
Se beskrivningen nedan.

Per Malmkvist från Storaryd köpte gården 1857 (troligtvis av fadern David). Per dog här 1885, och därefter drev änkan Sissela Bengtsdotter och deras 6 ogifta barn gården. Sissela dog här 1914, men barnen fortsatte att driva gården till 1936, då de 3 barn som fortfarande levde sålde gården till Wendt på Gustafsborgs Säteri.

Därefter har här bott flera arrendatorer, bl.a.: Gunnar Törnkvist (1937-43), Joel Magnusson (1943-??), Tore Persson (ca 1953-ca 1968).

Numera är byggnaderna avstyckade och friköpta, och har bet. Smedjeryd 1:2.

Folklivsarkivet vid Lunds universitet är en guldgruva, fullt med information om “hur det var förr” Följande får man veta om gården Smedjeryd i Riseberga socken:

"Gården Smedjeryd är belägen i norra delen af Riseberga s:n invid det lilla vattendrag, som från Perstorps socken rinner mot s.v. till Sorrödsjön, i en skogrik omgifning af i stor omfattning orörd löfskog bestående af mest ek, bok och afvenbok. Gårdens log- och stallängor böra göras till föremål för närmare undersökning. De äro uppförda i slutet af 1700-talet och helt byggda af granitblock med tak af halm och ryggträn. Boningslängan var förhållandevis nybyggd enär den gamla förstördes vid eldsvåda.
Gården egde vid den förbiflytande bäcken en kombinerad kvarn och benstamp. Den uppgafs vara uppförd för ca 60 år sedan, och hade med undantag för ett par gånger under krigsåren icke på långa tider varit i användning. Kvarmaskineriet visade sig vara tämligen bristfälligt och hade börjat betänkligt falla sönder, hvarför anläggningen gjordes till föremål för uppmätning och undersökning.
Kvarnbyggnaden var uppförd i skiftesverk af ek. Den befanns omålad med taktäckning af halm och ryggträn. I byggnaden var inrymd kvarn för fömalning af säd, dessutom en s.k. benstamp, samt en senare insatt mindre såg för sågning af takspån. Benstampen hade använts uteslutande för gårdens eget behof. Kreatursben hade krossats under stampen, hvarefter det krossade materialet förmalts till mjöl i en omedelbart intill anläggningen befintlig nu rifven skvaltkvarn. Benmjölet hade använts till jordens gödning, som man sade med alldeles utmärkt resultat.
Kvarnmaskineriet var utfördt till största delen af ek. Benstampen var helt af ek. Drifhjulet arbetade med vattenunderfall med en fallhöjd af ca. 1.40 meter. Det antecknades att utanpå byggnaden å gaflarnes vindskivor voro fastspikade rikligt med delar af hästskor.
Smedjeryd pr. Riseberga i sept. 1923 Mårten Sjöbeck.

Det vore intressant om någon känner till hur det ser ut i Smedjeryd idag, skriv gärna en ny beskrivning som kan fogas till denna gamla.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-11-10 12:33:55) Kontakta föreningen