Rynke nr 1

Rynke nr 1 är en pargård med 2 brukare. Numret är ett så kallat Kronoskattefördelshemman, 1848 omfattande 3/8-dels mtl.
Efter skiftet samma år utgörs varje del av 3/16-dels mtl.
Till Rynke 1 hör även torp och en kvarn.

Information om Rynke torp

Halmtäckning i Norra Åsbo är en artikel i tidningen SkåneGenealogen nr.1 2001 av Annica Johnsson med material från Folklivsarkivet och behandlar bl.a ett torp i Rynke i Riseberga församling.