Rynke by

Rynke, tidigare Rönche, är en mindre by, väster om Ljungbyhed på södra sidan av Rönneå, strax norr om byn Bonarp.
Kanslirådet Ragnar Odhnoff i Stockholm har upprättat ett stort släktarbete omfattande ättlingar till Bonden Lasse, född ca 1550, och släktgården i Rynke.
Gården har gått i samma släkt i alla fall sedan 1580-talet till andra hälften av 1900-talet.
Här i Bygdeband har de personer som har anknytning till gården i Rynke och trakten däromkring dokumenterats, i övrigt hänvisas till Ragnar Odhnoffs släktarbeten som finns sökbara på Landsarkivet i Lund och även på internet i databasen "AD online"

Gården har någon gång under andra häften av 1700-talet delats till två enheter med två brukare. (Har ej utforskats grundligare, mantalslängderna svårt skadade) 1795 finns två brukare och en "stuga"
De första brukarna man möter i Riseberga Hfl (1810-13) är Bengt Andersson (3/16-dels mtl) och Sven Persson (3/16-dels mtl) Brukare av "Rynke-Hus" är under samma år Sven Nilsson.
Från och med dessa brukare förs familjerna in under gården Rynke 1, tidigare brukare förs under byn Rynke.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2016-11-25 13:45:06) Kontakta föreningen