Skälleberga 3:11, Gamla gården

Troligen äldsta gården i Skelleberga. Brann ner ca 1900-1910 när Forsberg ägde det.