Skälleberga 3:15, Lilla Vinnarp

 

Kallas i folkmun lite olika: Lilla Vinnarp, Nils Nils, Änkans eller Tösernas. Förklaringen ges nedan.

Numera (2017) finns bara en jordkällare och synliga rester av stall och brunn.

Fram till 1858 fanns det i kyrkböckerna under Perstorps församling, därefter i Riseberga kyrkböcker, och var torp under Gustafsborgs Säteri. Ett skifte gjordes här i trakterna, med start 1858, som innebar att flera av de gamla torpen blev istället gårdar med mantal. Lilla Vinnarp blev Skelleberga 1/16 mtl, och på 1860-talet friköptes den av Påhl Svensson och hans hustru Karna Nilsdotter. De hade haft kontrakt på torpet sen 1855, då Påhl kom hit och gifte sig med Karna. Hon var född här 1832, och hennes föräldrar var Nils Pehrsson och Johanna Torkelsdotter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karnas far, Nils Pehrsson, (f. 1782 i Sönnarslöv) dog här just 1855. Nils kom hit från Höör 1823 och gifte sig 1824 med Johanna Torkelsdotter (född här 1795).  Johannas föräldrar var "Torparen i Lilla Vinnarp Torkel Pehrsson och Else (Elsa) Svensdotter". Else var också född här, år 1756, och hennes föräldrar var Sven Hansson och Anna Månsdotter. Sven var askebrännare på Henrikstorps Glasbruk. Sven var född 1725 i Perstorps församling, och hans föräldrar var "Hans Svensson och Bengta Olofsdotter från Glasbruket". En syster till Sven, Sissela, var född 1733 och då står det att föräldrarna bodde på Lilla Vinnarp.

Som kuriosa kan nämnas att år 1766 fick, bland andra, Sven Hansson i Lilla Vinnarp böta 2 daler silvermynt för att han uteblivit från vargjakt 1 dag, skulle det upprepas skulle böterna dubblas. Även grannen Nils Pålsson i Rosenhult fick böta. (enligt Göta Hovrätt, EVIIAABB:9, D 66259, nr 17)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påhl dog här 12/7 1900. Påhl och Karnas dotter Johanna gifte sig 1901 med Nils Nilsson, (f. i Sönnarslöv 1851) och de övertog gården. Nils dog här 1911, men Johanna fortsatte driva gården. Hon hade ju hjälp av sin bror Sven (f. 1856-död här 1940), sin son Edgard (f. 1896-död här 1923) och sin avlidna syster Helenas son Helge Karlsson (f. 1890-flyttade härifrån ca 1920).  Åren från ca 1920 till ca 1930 bodde här även hennes halvbror Antons son Algot Gudmundsson (f. 1913-död 2004 i Klippan). Ca 1917-18 köpte Johanna ca 30 ha mark som gränsade till Lilla Vinnarp, och där torpet Torkelstorp låg, och hade bet. Skelleberga 3:7. Byggnaderna på Torkelstorp hyrdes ut i några år.

Och sen drev hon gården, hon hade ju nu klart också hjälp av sina 2 döttrar Kallie (f. 1902) och Edit (f. 1904) och en dräng, fram till sin död 1938. Kallie och Edit sålde gården 1942 till Nils Bengtsson, ("Tomatkungen" kallad, han bodde aldrig här, han köpte flera gårdar här i trakten) och han arrenderade ut den 1942-45 till Arthur Dahlström med familj (de bodde senare i Svarvareboden 1:8), och ett tag, ca 1946-47 bodde Justus Johansson med familj här (kom från Skälleberga). År 1948  såldes den till Kristianstads Läns Landsting, och sen har den inte varit bebodd.

Så torpet har varit bebott av samma släkt sen minst 1733 till 1942.

Boningshuset revs på 1950-talet, och det sista uthuset revs på 1990-talet.

Enligt Svenska Gods och Gårdar 1943: Manbyggnaden uppförd på 1700-talet, ekonomibyggnader något senare.

Enligt en beskrivning 1870 på gården: Fanns ett boningshus 40 alnar långt och 10 alnar brett, sammanbyggt med en ladugårdsbyggnad 30 * 10 alnar och en loglänga 20 * 10 alnar, fanns 5 tunnland åker och man kunde ta 20 lass kärrhö.

 


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 10:28:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2018-12-29 14:52:00) Kontakta föreningen