Skälleberga 3:8, 3:23, Dövingens

Skrivs även Skelleberga.

Var på 1800-talet ett torp, som avstyckades ca 1908 från Skällebergagården, och blev då en egen gård på drygt 18 hektar, som köptes av Nils Andersson (f. 1858 i Klingstorp) och hans hustru Hilda Svensdotter (f. 1858 i Skälleberga). De köper även till ca 8,7 ha mark, som har bet. 3:13.

De hade varit torpare här sen minst 1899, och de hade gården till 1935 då de sålde till Joel Andersson, men han bodde inte här, utan han sålde gården samma år till Erik Hallengren (f. 10/8 1908 Färingtofta-död 10/4 1990 Perstorp) o.h.h. Margit Nilsson (f. 29/8 1909 Färingtofta-död 7/6 1994 Perstorp), och de bodde här till 1947. Åren 1948 och 1949 bodde här (ägde?) Eriks syster Herta Hallengren (f. 19/9 1906 Perstorp-död 25/6 1983 Perstorp) o.h.m. byggnadsarb. Nils Petersson (f. 16/2 1912 Listerby-död 16/8 1980 Perstorp) och deras son Veste (f. 25/7 1935 Lunds BB-död 21/7 2009 Perstorp).

Markbiten Skälleberga 3:13 sålde Joel Andersson till Milliam Thomasson 1935.

Namnet Dövingens har det fått i folkmun efter Edvin Nilsson, som köpte gården ca 1950 och bodde här till sin död 1956, som lär varit döv (eller hörde väldigt dåligt?). Edvin var född 31/1 1902 i Örja, M-län- och dog här 28/3 1956, ogift och barnlös. Enligt hans bouppt. var gården då taxerad till 12300 kr, och den såldes då till ??


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 09:59:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2019-04-25 20:58:11) Kontakta föreningen