Skälleberga 3:17, Granpripp eller Natalias

Var ett torp, med namnet Granpripp, under Gustafsborgs säteri, fram till 1860-talet, då det friköptes och blev en egen gård.

Namnet Granpripp försvann ur hfl-längderna på 1860-talet, och det verkar inte levt kvar i folkmun, inte ens hos dem som var födda där i början å 1900-talet. I trakten går det under namnet "Natalias", efter sista brukaren, änkan Natalia Nilsson Möller.

Hade först beteckningen Skelleberga 3:4, sen 3:17 (ek. kartan 1927)

Brukades fram till 1950-60-talet, var sen fritidsbostad till ca 1980-talet, då det revs. Finns ruiner kvar.