Skälleberga 3:7, Torkelstorp

Torpet finns utsatt med namn på 1815 års rekognoseringskarta.

Gammalt torp som avstyckades ca 1907 från Skällebergagården 3:11, och då blev gården Skelleberga 3:7.

Per Jeppsson (f. 1781 Riseberga) o.h.h. Sissela Pålsdotter ( f. 1784 Riseberga) blev torpare här ca 1810. Från ca 1846 står Per och Sissela som undantagsfolk här, och hit som torpare kommer Ola Pålsson ( f. 1803 Gråmanstorp) o.h.h. Cecilia Persdotter ( f. 1801 Färingtofta). Cecilia dog här 1852 och 1853 gifter Ola om sig med Sissela Nilsdotter ( f. 1814 Färingtofta).

Enligt Kronofogden i N. o S. Åsbo samt Bjäre Häraders Fögderi 1858-72, FIIb: 5 hade Hamilton på Gustafsborgs Säteri utfärdat kontrakt 1859 varigenom Ola Pålsson och hans hustru fick livstids besittningsrätt på torpet Torkelstorp.

Ola Pålsson dog här 1866, och Sissela 1877. Deras enda barn, dottern Jeanna (f. 1854) gifter sig 1873 med Lars Persson (f. 1847 Färingtofta), och då tar de över torpet.

Jeanna dog här 1891, och 1896 gifter Lars om sig med Emma Persson ( f. 1867 Riseberga), och de flyttar härifrån 1898.

Ola Olsson (f. 1849 Riseberga) blev näste torpare här. Han flyttade hit 1898 (kom då från Äktaboden 1:7), gifte sig 1903 med Selma Ströbeck (f. 1858 Perstorp), och 1908 friköper han torpet från Forsbergs på Skällebergagården. Den 18/7 1915 säljer han gården till Albin Andreasson (f. 1886 Färingtofta), gift med Ester Björklund (f. 1890 i Farstorp, Riseberga), och Ola och Selma flyttar ner till ett hus vid Skällebergavägen, som sen kallades Olasa-torpet.

Den 29/4 1918 säljer Albin Andreasson gården till änkan Johanna Nilsson på Lilla Vinnarp, Skälleberga 3:15, och hon brukar den sen tillsammans med sin egen gård, troligen hyrde hon ut husen på Torkelstorp i några få år, innan de revs.

 

 


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 10:32:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2019-06-13 19:43:27) Kontakta föreningen