Skälleberga by eller Skelleberga by

Stavas även Skilleberga, Skeldeberga o liknande.

By som på 1920-talet bestod av 8 st bebodda gårdar. Nu, år 2010, finns ruiner kvar efter 4 st, och 2 st är numera sommarbostäder.