Fredrik Forsberg och hustrun Sofia i Skelleberga

Fredrik Forsberg och hustrun Sofia i Skelleberga
Fredrik Ludvig Forsberg (1847-1930) åbo i Skelleberga och hans hustru Sofia Albertina (1855-1935)
Foto från fotodatabasen "Blomgrens bilder"
Fotograf

Axel Blomgren Klippan/Ljungbyhed